Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia ACVG – Toma de Posesión Académico Correspondiente

O presidente da ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE GALICIA, ten a honra de convidalo/la á sesión pública solemne de toma de posesión da cadeira de Académico Aorrespondente, que terá lugar o xoves 24 de marzo de 2022 ás 18:00 horas, no Pazo de Fontefiz. 32152. Coles. Ourense,na que o Académico Correspondente Electo:D. Pablo Teijeiro López dará lectura ao discurso preceptivo para o seu ingreso titulado:

“Zoonoses emerxentes e reemerxentes na fauna silvestre, concepto One Health e Veterinaria: o exemplo da Influenza Aviar Altamente Patóxena”

A contestación e laudatio será pronunciada polo académico de número

Ilmo. Sr. Mauricio Alonso Troncoso

Descargue aquí la invitación

Uso obrigatorio de máscara. Distancia interpersoal de seguridade. Aforo máximo de  45 pax

Prégase confirmen asistencia antes do luns 21.03.2022 no correo racvg@racvg.com

Como chegar o Pazo de Fontefiz: Preme aquí.